شماره تلفنهای داخلی و مستقیم اداره کل دامپزشکی استان اصفهان
ستاد ایمیل اسامی همکاران شماره تلفن مستقیم
حوزه مدیریت head.isfahan@ivo.ir آقای قربانی فراز-آقای مهدی قلی قاسمی-آقای صفریان  37812366
حوزه معاونت   آقای شجاعی  
معاونت توسعه مدیریت و منابع adsu.isfahan@ivo.ir آقای دکتر مرادی 37810233
معاونت سلامت tech.isfahan@ivo.ir آقای دکتر کشتکار 37812397
حوزه نمایندگی ولی فقیه hvnf.isfahan@ivo.ir حاج آقا کیانی 37809142
حراست he.isfahan@ivo.ir آقای دهقان-آقای بهزاد موحدی 37812384
اداره برنامه و بودجه plan.isfahan@ivo.ir آقای رنجبر-آقای طاهری-خانم غضنفری 37812385
اداره فناوری اطلاعات، ارتباطات، تحول اداری و آموزش

it.isfahan@ivo.ir    فناوری

te.isfahan@ivo.ir   آموزش

آقای دکتر باشی-آقای دکتر مظاهری-آقای مرتضوی

خانم مهندس اطهری-آقای مهندس شماعی

37812371
واحد روابط عمومی relation.isfahan@ivo.ir آقای زکیان-آقای دکتر راجرز 37812391
دیوان محاسبات   آقای ذوالفقاری 37815839
اداره امور مالی fin.isfahan@ivo.ir خانم تیموری 37812383
آقای هادیان
خانم سلیمانی
آقای صفرعلی امینی
آقای نوروزی
آقای ارسلان قاسمی
آقای مَهدی
خانم اکبری
آقای خراسانی
امور اداری، رفاه و پشتیبانی

adaf.isfahan@ivo.ir    امور اداری

pers.isfahan@ivo.ir    کارگزینی

آقای جوزی 37815175
خانم قیاسی 37800820
خانم شجاعی-خانم ممبینی
خانم ملک محمدی-آقای رئیسی
آقای مسیبی 37801202
دبیرخانه secr.isfahan@ivo.ir خانم مجیدی نژاد-خانم دهقان تلفاکس: 37812382
اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی adcs.isfahan@ivo.ir آقای دکتر مقدس 37812378
آقای دکتر حسینی
آقای دکتر طباطبایی-آقای دکتر رنجبر
آقای سیروس امینی
اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم و آبزیان aqcds.isfahan@ivo.ir

آقای دکتر کِردآبادی-آقای دکتر ادیبان-آقای دکتر بدیعی

-آقای دکتر نساجی-آقای دکتر فاتحی (مشاور مدیر کل)

37812392
آقای شعبانی
اداره نظارت بر بهدشت عمومی و مواد غذایی health.isfahan@ivo.ir آقای دکتر خامسی پور 37812395
آقای دکتر براتی
آقای دکتر ضیایی
خانم عابدی-آقای دکتر منتظری
آقای محسنی - آقای دکتر قاسمی
اداره قرنطینه و امنیت زیستی qu.isfahan@ivo.ir آقای دکتر کیمیایی 37816043
آقای دکتر کارگر
خانم نصیری
اداره تشخیص و درمان و آزمایشگاه

ptl.isfahan@ivo.ir    اداره تشخیص و درمان

lab.isfahan@ivo.ir   آزمایشگاه

esfahan.bz@ivo.ir

آقای دکتر موسوی 37812396
آقای رشیدمیاب
آقای دکتر نجف-آقای دکتر صالح
آقای دکتر حق شناس-خانم علی عسگریان-خانم باقری
آقای ابراهیمی
خانم حاجیان
خانم دکتر شریف نیا
آقای گودرزی-آقای روحانی
خانم نقاش
خانم فضائلی
واحد حقوقی law.isfahan@ivo.ir آقای مساح-آقای شریف احمدیان 37815176
واحد خدمات   آقای رئیسی-آقای زیبایی-آقای کاظمی-آقای الماسی  
واحد انبارکالا stock.isfahan@ivo.ir آقای شریفی-آقای مجید امینی
واحد انبار واکسن   آقای سیروس امینی
تعاونی مصرف   آقای رئیسی
تعاونی اعتبار   آقای شاهگل
واحد امور بازنشستگان   آقای خراسانی زاده
واحد حمل و نقل nagh.isfahan@ivo.ir آقای حیدری
واحد نگهبانی   آقای ترکی زاده-آقای عسگری-آقای آشوری
تلفن خانه   آقای کلینی 37800816-19