آدرس:بویین میاندشت، خیابان مولوی، نبش کوچه شهید رفیعی

تماس با ما
  • تلفن: (031) 57522391

  • کد پستی: 8565133918

  • فکس: (031) 57523219

لینک ها
لینک ها
پل ارتباط مردمی سازمان دامپزشکی کشور 1512