تلفن: 88953400
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
فکس: 02188957252
لیست اخبار صفحه :1
بیش از 300 مورد بازرسی بهداشتی از مراکز تولید،توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی در شهرستان نطنز
در طرح تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز 1403 صورت گرفت؛

بیش از 300 مورد بازرسی بهداشتی از مراکز تولید،توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی در شهرستان نطنز

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نطنز گفت : شبکه دامپزشکی شهرستان نطنز از ابتدای طرح تشدید نظارت بهداشتی ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز 1403 با 327 مورد نظارت بهداشتی، بر 81 مرکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده خام دامی سطح شهرستان نظارت بهداشتی نموده است.

کشف و معدوم سازی 3 هزار و 765 کیلوگرم فراورده های خام دامی ناسالم از مراکز عرضه و کشتارگاه های دام و طیور شهرستان گلپایگان
در راستای اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۳ صورت گرفت؛

کشف و معدوم سازی 3 هزار و 765 کیلوگرم فراورده های خام دامی ناسالم از مراکز عرضه و کشتارگاه های دام و طیور شهرستان گلپایگان

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان گلپایگان گفت: بر اساس نظارت های بهداشتی و نمونه برداری های انجام شده از محصولات، حدود 322 کیلوگرم فرآورده خام دامی از سطح مراکز عرضه و میزان 3 هزار و 443 کیلوگرم از کشتارگاه های دام و طیور غیرقابل مصرف تشخیص داده شده و معدوم گردید.

معدوم سازی بیش از 6 هزار کیلوگرم فرآورده های خام دامی غیر بهداشتی توسط شبکه دامپزشکی شهرستان خمینی شهر
با پایان اجرای طرح تشدید کنترل نظارت بهداشتی دامپزشکی ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز 1403 اعلام شد؛

معدوم سازی بیش از 6 هزار کیلوگرم فرآورده های خام دامی غیر بهداشتی توسط شبکه دامپزشکی شهرستان خمینی شهر

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خمینی شهر گفت: در پایان اجرای این طرح تعداد بیش از ۸۰۰ واحد عرضه و خودروی حمل فرآورده های خامی دامی بازرس و مقدار 6 هزار و 250 کیلوگرم محصولات غیرقابل مصرف انسانی ضبط، معدوم و یک واحد متخلف به مراجع قضایی معرفی گردید.

معدوم سازی 883 کیلوگرم فرآورده های خام دامی غیر بهداشتی توسط شبکه دامپزشکی شهرستان اردستان
با اجرای طرح تشدید کنترل نظارت بهداشتی دامپزشکی ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز 1403 صورت گرفت؛

معدوم سازی 883 کیلوگرم فرآورده های خام دامی غیر بهداشتی توسط شبکه دامپزشکی شهرستان اردستان

رئیس دامپزشکی شهرستان اردستان گفت: در بازرسی های مستمر کاز واحدهای کشتارگاه دام، عرضه و طبخ فرآورده های خام دامی، مقدار 933 کیلوگرم فرآورده های خام دامی ناسالم توقیف که از این میزان مقدار 883 کیلوگرم معدوم و 2 واحد متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.

برخورد قانونی با حمل غیربهداشتی گوشت قرمز توسط خودروی سواری توسط شبکه دامپزشکی شهرستان دهاقان
در طرح تشدید نظارت بهداشتی ماه مبارک رمضان و عید نوروز 1403 صورت گرفت؛

برخورد قانونی با حمل غیربهداشتی گوشت قرمز توسط خودروی سواری توسط شبکه دامپزشکی شهرستان دهاقان

خودرو سواری حامل 150 کیلوگرم گوشت که به صورت غیربهداشتی در حال حمل بود توسط بازرسین بهداشتی شبکه دامپزشکی دهاقان توقیف گردید.

لینک کوتاه