لیست اخبار صفحه :1
افزایش 53 درصدی تعداد جوجه ریزی واحدهای پرورش پولت تخمگذار در سال 1402 شهرستان تیران و کرون
در راستای تامین امنیت غذایی در شهرستان تیران و کرون صورت گرفت؛

افزایش 53 درصدی تعداد جوجه ریزی واحدهای پرورش پولت تخمگذار در سال 1402 شهرستان تیران و کرون

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان تیران و کرون اعلام نمود: در 10 ماهه سال 1402 میزان جوجه ‌ریزی مرغ گوشتی این شهرستان 2 میلیون و 700 هزار قطعه بوده است که از نظر تعداد مشابه سال گذشته بوده ولی جوجه ریزی واحدهای پرورش تخمگذار و جوجه ریزی پولت مرغ تخمگذار به ترتیب 8 درصد و 53 درصد نسبت به سال گذشته افزایشی بوده است.

برگزاری کلاس آموزشی روش های پیشگیری و مبارزه با بیماری تب برفکی در شهرستان تیران و کرون
با هدف آموزش و افزایش سطح آگاهی صورت گرفت؛

برگزاری کلاس آموزشی روش های پیشگیری و مبارزه با بیماری تب برفکی در شهرستان تیران و کرون

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان تیران و کرون گفت:مهمترین راه های پیشگیری و مقابله با بیماری تب برفکی را واکسیناسیون منظم و به موقع دام ها و رعایت حداکثری اصول امنیت زیستی در واحد های دامداری دانست.