لیست اخبار صفحه :1
برگزاری کلاس آموزشی و ترویجی اصول بهداشت و مدیریت بیماری های دامی در شهرستان خوانسار
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خوانسار خبر داد؛

برگزاری کلاس آموزشی و ترویجی اصول بهداشت و مدیریت بیماری های دامی در شهرستان خوانسار

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خوانسار افزایش آگاهی و هوشیاری دامداران و بهره برداران این حوزه نسبت به اصول بهداشت و مدیریت بیماری های دامی را مقدمه مبارزه با بیماری های مشترک خواند.

برگزاری کلاس آموزشی بیماری های مشترک با محوریت آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان خوانسار
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خوانسار خبر داد؛

برگزاری کلاس آموزشی بیماری های مشترک با محوریت آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان خوانسار

رئیس شبکه دامپزشکی خوانسار فعالیت حوزه دامپزشکی را در سلامت انسان و دام بسیار مهم و گسترده عنوان کرد و گفت: با توجه به وجود بیماری‌های مشترک فراوان نقش دامپزشکی درکنترل این بیماری‌ها بسیار مهم است.