لیست اخبار صفحه :1
دیدار و گفتگوی فرماندار شهرستان سمیرم با معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکی استان اصفهان
همزمان با هفته گرامیداشت دامپزشکی؛

دیدار و گفتگوی فرماندار شهرستان سمیرم با معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

مهندس الیاس پور به مناسبت هفته دامپزشکی با حضور در محل شبکه دامپزشکی شهرستان سمیرم با معاون توسعه مدیریت و منابع دامپزشکی استان، رئیس و کارکنان این شبکه دیدار نمود.

نشست هماهنگی و آموزشی پیشگیری از بیماری آنگار در واحدهای پرورش طیور شهرستان سمیرم
با حضور بهره برداران برگزار شد؛

نشست هماهنگی و آموزشی پیشگیری از بیماری آنگار در واحدهای پرورش طیور شهرستان سمیرم

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سمیرم اظهار نمود: بیماری آنگارا یک بیماری عفونی ویروسی در ماکیان می باشد که با تلفات بالا، تمجع مایعات کاهی رنگ در زیر پرده قلب و خونریزی در کبد طیور تلف شده مشخص می شود، این بیماری خصوصاً در جوجه های گوشتی تلفات زیادی ایجاد می کند.