لیست اخبار صفحه :1
برگزاری دوره آموزشی مدیریت و پیشگیری از بیماری آنگارا در پرندگان
در راستای سیاستهای پیشگیرانه در شهرستان برخوار صورت پذیرفت:

برگزاری دوره آموزشی مدیریت و پیشگیری از بیماری آنگارا در پرندگان

کلاس آموزشی مدیریت بهداشتی بیماری آنگارا (آدنو ویروس) طیور با حضور رئیس اداره طیور اداره کل دامپزشکی استان اصفهان و معاون و کارشناسان شبکه دامپزشکی، مرغداران و مسئولین فنی واحدهای پرورش طیور شهرستان در محل سالن اجتماعات خدمات حمایت کشاورزی حبیب آباد برگزارشد.

    لینک کوتاه