لیست اخبار صفحه :1
واکسیناسیون 2 هزار راس دام سبک و 50 راس دام سنگین علیه بیماری تب برفکی در منطقه برآن شمالی شهرستان اصفهان
در راستای خدمت رسانی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)

واکسیناسیون 2 هزار راس دام سبک و 50 راس دام سنگین علیه بیماری تب برفکی در منطقه برآن شمالی شهرستان اصفهان

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان: تعامل و همکاری با ارگان ها و سازمان های مختلف در جهت حفاظت از سرمایه های دامی و پیشگیری از شیوع بیماری ها، همواره از اولویت های اصلی دامپزشکی است.

برگزاری اولین جلسه شورای ارتقاء سلامت کارکنان، در اداره کل دامپزشکی استان اصفهان
با هدف ارتقاء سطح سلامت کارکنان؛

برگزاری اولین جلسه شورای ارتقاء سلامت کارکنان، در اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکی استان اصفهان در اولین جلسه شورای ارتقاء سلامت کارکنان، اهمیت وظایف و عملکرد مورد انتظار این شورا را بیان نمود.

برگزاری دوره آموزشی آشنایی پاسداران ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خوروبیابانک با فعالیت های دامپزشکی
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خوروبیابانک؛

برگزاری دوره آموزشی آشنایی پاسداران ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خوروبیابانک با فعالیت های دامپزشکی

دکتر مصطفی شایگان اعلام نمود: در امر کنترل شرایط بحرانی در بیماری های واگیردامی و مشترک بین انسان و دام، همکاری همه جانبه ی بسیج و سایر ارگان های مربوطه با دامپزشکی لازم می باشد.

لینک کوتاه