پیام تبریک مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان به رابطین روابط عمومی شبکه های دامپزشکی شهرستان های تابعه
در آستانه27 اردیبهشت ماه، روز ملی ارتباطات و روابط عمومی؛

پیام تبریک مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان به رابطین روابط عمومی شبکه های دامپزشکی شهرستان های تابعه

دکتر موحدی طی پیامی فرارسیدن روز ملی ارتباطات و روابط عمومی را تبریک و از زحمات ارزشمند رابطین روابط عمومی دامپزشکی استان اصفهان تشکر و قدردانی نمود.