شماره تلفنهای داخلی و مستقیم اداره کل دامپزشکی استان اصفهان
ستاد ایمیل اسامی همکاران سمت شماره تلفن داخلی شماره تلفن مستقیم
حوزه مدیریت head.isfahan@ivo.ir

آقای قربانی فراز

رئیس دفتر مدیرکل 200-202 37812366
حوزه معاونت   آقای شجاعی رئیس دفتر معاونین 201  
معاونت توسعه مدیریت و منابع adsu.isfahan@ivo.ir آقای دکتر مرادی 205 37810233
معاونت سلامت tech.isfahan@ivo.ir آقای دکتر کشتکار معاون سلامت 204 37812397
حوزه نمایندگی ولی فقیه hvnf.isfahan@ivo.ir حاج آقا کیانی 256 37809142
حراست he.isfahan@ivo.ir

آقای دهقان

رئیس حراست

219

37812384
آقای بهزاد موحدی کارشناس حراست 228
اداره برنامه و بودجه plan.isfahan@ivo.ir

آقای رنجبر

رئیس اداره برنامه و بودجه

240

37812385
آقای طاهری 241
خانم غضنفری کارشناس آمار و امور مالی
271
اداره فناوری اطلاعات، ارتباطات، تحول اداری و آموزش

it.isfahan@ivo.ir

آقای دکتر باشی

212

 

 

37812371
خانم مهندس اطهری - آقای مهندس شماعی کارشناس فناوری اطلاعات
te.isfahan@ivo.ir

آقای دکتر مظاهری

 
  آقای مرتضوی 209
واحد روابط عمومی relation.isfahan@ivo.ir

آقای زکیان

سرپرست روابط عمومی 208 37812391
    آقای دکتر راجرز کارشناس آبزیان
دیوان محاسبات   آقای ذوالفقاری   207 37815839
اداره امور مالی fin.isfahan@ivo.ir خانم تیموری   225 37812383
آقای هادیان 265
خانم سلیمانی   221
آقای صفرعلی امینی 224
آقای نوروزی 226
آقای ارسلان قاسمی 268
آقای مهدی 227
خانم اکبری 223
آقای خراسانی دبیرخانه امور مالی 290
امور اداری، رفاه و پشتیبانی

adaf.isfahan@ivo.ir

آقای سبکتکین ریزی
238 37815175
pers.isfahan@ivo.ir
خانم قیاسی رئیس 247 37800820
خانم ها شجاعی - ممبینی 289

خانم ملک محمدی کارشناس امور اداری
248

آقای مسیبی کارپرداز 261 37801202
دبیرخانه secr.isfahan@ivo.ir

خانم ها مجیدی نژاد - دهقان

مسئول دبیرخانه 217 تلفاکس: 37812382
اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی adcs.isfahan@ivo.ir آقای دکتر مقدس 215 37812378
آقای دکتر حسینی 216

آقای دکتر طباطبایی - آقای دکتر رنجبر

214
آقای سیروس امینی 213
اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم و آبزیان aqcds.isfahan@ivo.ir

آقای دکتر کردآبادی

220 37812392

آقای دکتر ادیبان

آقای دکتر بدیعی
آقای شعبانی 218
آقای دکتر فاتحی
مشاور مدیر کل  
اداره نظارت بر بهدشت عمومی و مواد غذایی health.isfahan@ivo.ir آقای دکتر خامسی پور 246 37812395
آقای دکتر براتی 244
آقای دکتر قاسمی 243
 آقای دکتر منتظری 239
آقای دکتر ضیائی 269
آقای محسنی 262
خانم عابدی کارشناس صدور پروانه
267
اداره قرنطینه و امنیت زیستی qu.isfahan@ivo.ir آقای دکتر کیمیایی 111 37816043
آقای دکتر کارگر 263
خانم نصیری 245
اداره تشخیص و درمان و آزمایشگاه

ptl.isfahan@ivo.ir    اداره تشخیص و درمان

lab.isfahan@ivo.ir   آزمایشگاه

esfahan.bz@ivo.ir

آقای دکتر موسوی 260 37812396
آقای رشیدمیاب   234
آقای دکتر نجف
110
آقای دکتر صالح 264

آقای دکتر حق شناس

266

خانم ها علی عسگریان - فضائلی   229
آقای ابراهیمی   293
خانم حاجیان   249
خانم دکتر شریف نیا   231
آقایان گودرزی - روحانی   236
خانم نقاش   235
خانم یاقری
پذیرش 286
واحد حقوقی law.isfahan@ivo.ir آقای مساح رئیس واحد حقوقی 242 37815176
    آقای شریف احمدیان کارشناس حقوقی
واحد خدمات   آقایان رئیسی-زیبایی-کاظمی-الماسی   233  
واحد انبارکالا stock.isfahan@ivo.ir آقایان شریفی - مجید امینی 203
واحد انبار واکسن   آقای سیروس امینی 253
تعاونی مصرف   آقای رئیسی مسئول فروش تعاونی مصرف 259
تعاونی اعتبار   آقای شاهگل رابط تعاونی اعتبار 210
واحد امور بازنشستگان   آقای خراسانی زاده مسئول امور بازنشستگان 253
واحد حمل و نقل nagh.isfahan@ivo.ir آقای حیدری رئیس حمل و نقل 250
واحد نگهبانی   آقای ترکی زاده-آقای عسگری-آقای آشوری نگهبان 251
تلفن خانه   آقای کلینی   0-118 37800816-19
لینک کوتاه