شماره تلفنهای داخلی و مستقیم اداره کل دامپزشکی استان اصفهان  
ردیف دفتر / اداره / واحد اسامی همکاران شماره تلفن داخلی شماره تلفن مستقیم ایمیل
1 دفتر مدیریت کل مدیر کل: آقای دکترسیدرضا موسوی 200-202 37812366 head.isfahan@ivo.ir
آقای حمیدرضا روحانی-آقای جلال صفریان
آقای سیدمحسن علوی‌مرام 201 37816196
2 دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع آقای دکترعلیرضا ادیبان 205 37810233 adsu.isfahan@ivo.ir
3 دفتر معاونت سلامت آقای دکترناصر براتی 204 37812397 tech.isfahan@ivo.ir
4 دفتر نمایندگی ولی فقیه حجت‌الاسلام و المسلمین‌آقای احمدرضا کیانی
حجت‌الاسلام و المسلمین‌آقای حسن محسنی
256 37809142 hvnf.isfahan@ivo.ir
5 حراست آقای کوروش دهقان-آقای مهدی مقصودی 219 37812384
(تلفاکس)
He.isfahan@ivo.ir
6 واحد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل آقای دکترمحمد حق‌شناس 228    
7 اداره برنامه و بودجه آقای دکتر‌محمدمسعود مأمن‌پوش 124 37812385 plan.isfahan@ivo.ir
آقای ایرج رنجبر-آقای علی اشرف 240
آقای فردین طاهری 241
خانم اکرم غضنفری 271
8 اداره فناوری اطلاعات، ارتباطات، تحول اداری و آموزش آقای دکتراسماعیل باشی - آقای دکترمحسن نجف (مسؤول آموزش) - آقای حسن رشیدمیاب (مسؤول ارزیابی عملکرد و دبیر هماهنگی امور تحقیقاتی، فناوری و دانش‌بنیان) 212 37812371

te.isfahan@ivo.ir

it.isfahan@ivo.ir

خانم شبنم اطهری 115
آقای امین شماعی 125
9 واحد روابط عمومی آقای سیدرسول راست‌قدم 208 37812391 relation.isfahan@ivo.ir
10 واحد هماهنگی امور شهرستانها آقای دکترمحمد کشتکار (مشاور مدیر کل و مسؤول هماهنگی امور ایثارگران) 119    
11 نمایندگی دیوان محاسبات   121 37815839  
12 اداره امور مالی آقای اسماعیل هادیان 225 37812383 fin.isfahan@ivo.ir
آقای محمدجواد نوروزی 226
آقای صفرعلی امینی 227
خانم سولماز ممبینی 265
خانم ملیحه اکبری 223
خانم سیمین سلیمانی 221
آقای سجاد حیدری 268
آقای سعید خراسانی 290
13 امور اداری، رفاه و پشتیبانی آقای رسول زکیان 238 37815175 adaf.isfahan@ivo.ir
آقای رضا شجاعی 114
خانم مینا عظیمی 247
خانم نسیم مجیدی‌نژاد 120
خانم لیدا ملک‌محمدی 289
خانم آزاده کاظمی 113
آقای حمیدرضا مسیبی-آقای محمدحسین جوزی 261 37801202  
14 دبیرخانه خانم سمیرا دهقان-خانم هیوا جاویده 217 37812382
(تلفاکس)
secr.isfahan@ivo.ir
15 اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی آقای دکتروحید مقدس 215 37812378 adcs.isfahan@ivo.ir
آقای دکترسیدجواد طباطبایی (بازرس و مسؤول پاسخگویی به شکایات) 214
آقای دکترشهرام موحدی 213
آقای دکترسیدجمال‌الدین آل معصوم 216
16 اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم و آبزیان آقای دکترعباس بدیعی - آقای دکترحمیدرضا امیری - آقای دکترمصطفی کردآبادی (مسؤول بهداشت و مدیریت بیماریهای زنبور عسل، کرم ابریشم و آبزیان) 220 37812392 aqdcs.isfahan@ivo.ir
آقای احمد شعبانی 230
17 اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی آقای دکتروحیدرضا خامسی‌پور 246 37812395 health.isfahan@ivo.ir
آقای دکترمحمد رفیعی 244
آقای دکترروح‌ا... منتظری 239
آقای دکترمحمدرضا قاسمی 269
آقای دکترحسام‌الدین ضیایی 243 37815838
(واحد صدور پروانه)
آقای کیوان ترکیان (مسؤول ورزش) 267
آقای سعید قربانی‌فراز 262
18 اداره قرنطینه و امنیت زیستی آقای دکتراسماعیل باشی 207 37816043 qu.isfahan@ivo.ir
  245
آقای دکترفرهاد طاهری 111
قای دکترعبدالرضا رنجبر (رئیس کلینیک مرجع و مسؤول هماهنگی اردوهای جهادی) 263
19 اداره تشخیص و درمان آقای دکترمنصور کیمیایی 260 37812396 ptl.isfahan@ivo.ir
آقای دکتراردلان مظاهری 110
آقای دکترشهریار خدیوی 234
آقای دکترخسرو فاتحی-آقای دکترعلیرضا صالح 264
خانم آرزو نقاش 235
20 آزمایشگاه خانم رویا علی‌عسگریان 266   lab.isfahan@ivo.ir
خانم دکترسحر اسکندری 229
خانم سعیده فضائلی 286
آقای مهدی ابراهیمی - خانم دکترکبری عباسی 231
خانم مریم حاجیان (مسؤول هماهنگی امور بانوان) 249
آقای مرتضی گودرزی-خانم آرزو نقاش 236
آقای مهدی ابراهیمی 237
آقای دکترمرتضی نساجی 287
خانم دکترکبری عباسی-خانم لیلا باقری 288
21 واحد حقوقی آقای امیر مساح-آقای امیر شریف‌احمدیان 242 37815176 law.isfahan@ivo.ir
22 خدمات آقای سعید زیبایی-آقای حسن کاظمی 233    
23 انبارکالا آقای ابراهیم شریفی 203   stock.isfahan@ivo.ir
24 انبار واکسن آقای سیروس امینی 253    
25 تعاونی مصرف آقای دکترعبدالرضا مرادی 123    
آقای منصور مهدی-آقای محسن مرتضوی 259
26 فروشگاه مواد پروتئینی تعاونی مصرف (گوشت عشایر)     37803325  
27 تعاونی اعتبار آقای سیدعلیرضا شاهگل 210    
28 حمل و نقل آقای محمدرضا حیدری-آقای ‌اکبر مرتضایی 250    
29 نگهبانی آقای مختار ترکی‌زاده-آقای محمد عسگری-آقای مهدی رئیسی 251    
30 تلفن‌خانه آقای حشمت‌ا... جهانبخش 0-118 37800816-19  
لینک کوتاه