به منظور سنجش رضایت ارباب رجوع از مجموعه دامپزشکی استان اصفهان می توانید نسبت به تکمیل و ارسال فرم نظر سنجی اقدام نمایید . فرم های تکمیل شده از طریق پرتال و همچنین فرم های دریافت شده به صورت حضوری در مجموعه اداره کل دامپزشکی استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات آن کاملا محرمانه و شامل توافق نامه بیانیه خصوصی اداره کل می گردد (مشاهده بیانه سطح ارائه خدمت و بیانیه خصوصی ) .


به منظور مشاهده تحلیل نظر سنجی سال 1396 اداره کل دامپزشکی استان اصفهان بر روی پیوند زیر کلیک نمایید .


فایل ها

لینک کوتاه