لیست اخبار صفحه :1
واکسیناسیون رایگان 4 هزار قطعه طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل در شهرستان خوروبیابانک
با هدف صیانت از صنعت طیور؛

واکسیناسیون رایگان 4 هزار قطعه طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل در شهرستان خوروبیابانک

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خوروبیابانک گفت: درصورت مهار چرخه بیماری نیوکاسل در میان طیوربومی و روستایی، شاهد کاهش وقوع آن در مزارع صنعتی پرورش طیور نیز خواهیم بود.

اجرای طرح واکسیناسیون رایگان طیور بومی و روستایی علیه بیماری نیوکاسل در شهرستان خوروبیابانک
به مناسبت گرامیداشت دهه فجر؛

اجرای طرح واکسیناسیون رایگان طیور بومی و روستایی علیه بیماری نیوکاسل در شهرستان خوروبیابانک

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خوروبیابانک گفت: درصورت مهار چرخه بیماری نیوکاسل در میان طیور روستایی، شاهد کاهش وقوع آن در مزارع صنعتی پرورش طیور نیز خواهیم بود.

برگزاری دوره آموزشی آشنایی پاسداران ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خوروبیابانک با فعالیت های دامپزشکی
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خوروبیابانک؛

برگزاری دوره آموزشی آشنایی پاسداران ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خوروبیابانک با فعالیت های دامپزشکی

دکتر مصطفی شایگان اعلام نمود: در امر کنترل شرایط بحرانی در بیماری های واگیردامی و مشترک بین انسان و دام، همکاری همه جانبه ی بسیج و سایر ارگان های مربوطه با دامپزشکی لازم می باشد.

لینک کوتاه