لیست اخبار صفحه :1
برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری و مقابله با بیماری تب برفکی در شهرستان مبارکه
در راستای حفظ سرمایه دامی و ارتقاء سطح آگاهی دامداران انجام گرفت؛

برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری و مقابله با بیماری تب برفکی در شهرستان مبارکه

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مبارکه گفت: واکسیناسیون، رعایت اصول امنیت زیستی و گزارش به موقع بروز بیماری تب برفکی نقش مهمی در کنترل و پیشگیری این بیماری دارد.

برگزاری جلسه مدیریت بحران با محوریت پیشگیری از بیماری تب برفکی در شهرستان مبارکه
در راستای کنترل و پیشگیری از بیماری تب برفکی صورت گرفت؛

برگزاری جلسه مدیریت بحران با محوریت پیشگیری از بیماری تب برفکی در شهرستان مبارکه

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان مبارکه گفت: واکسیناسیون، رعایت دستورالعمل های بهداشتی قرنطینه ای سازمان دامپزشکی و گزارش به موقع بیماری مهمترین راه جلوگیری از شیوع تب برفکی است.

رصد و پایش بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در پرندگان مهاجر شهرستان مبارکه
در راستای حفظ و صیانت از صنعت طیور و امنیت غذایی؛

رصد و پایش بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در پرندگان مهاجر شهرستان مبارکه

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان مبارکه گفت: رصد و پایش بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان یکی از مهمترین اقدامات جهت پیشگیری از شیوع بیماری و کاهش خسارت به صنعت پرورش طیور صنعتی و روستایی می باشد.

برگزاری جلسه ستاد پیشگیری از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان مبارکه
در راستای پیشگیری از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان:

برگزاری جلسه ستاد پیشگیری از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان مبارکه

مهندس ساعدی فر معاون برنامه ریزی فرماندار شهرستان مبارکه گفت: با توجه به حساسیت بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و حفظ سرمایه های پرورش دهندگان و بهره برداران کلیه دستگاه ها و ادارات همکاری و هماهنگی لازم را با شبکه دامپزشکی و ستاد بحران شهرستان داشته باشند.

واکسیناسیون 87 هزار راس دام سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی در شهرستان مبارکه
در راستای حفظ و صیانت از سرمایه های ملی و امنیت غذایی جامعه صورت گرفت؛

واکسیناسیون 87 هزار راس دام سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی در شهرستان مبارکه

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان مبارکه بیان نمود: واکسیناسیون و رعایت توصیه های بهداشتی قرنطینه ای مهمترین راه پیشگیری و کنترل بیماری تب برفکی می باشد.

اقدامات پیشگیرانه از شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان مبارکه
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مبارکه؛

اقدامات پیشگیرانه از شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان مبارکه

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مبارکه گفت:اقدامات پیشگیرانه از شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مهمترین راه پیشگیری از خسارت در صنعت پرورش طیور و حفظ سلامت جامعه می باشد.

شناسایی و کشتار 6 راس گاو روستایی مبتلا به بیماری سل در شهرستان مبارکه
در راستای حفظ بهداشت عمومی و سلامت جامعه؛

شناسایی و کشتار 6 راس گاو روستایی مبتلا به بیماری سل در شهرستان مبارکه

رئیس شبکه دامپرشکی شهرستان مبارکه اظهار نمود: شناسایی و کشتار دامهای مبتلا به سل موجب حفظ سلامت عموم، پیشگیری از اشاعه بیماری ها از دام به انسان و کاهش ضررهای اقتصادی در صنعت دامپروری می شود.

لینک کوتاه