فرم درخواست اشتغال
ثبت نام اولیه متقاضیان کار به عنوان مسئولین فنی و بهداشتی

این فرم مخصوص فارغالتحصیلان ساکن در استان اصفهان بوده و تکمیل آن جهت قرار گرفتن در لیست انتظار جهت کار به عنوان مسئول فنی و بهداشتی می باشد و هیچ گونه حقی برای ثبت نام کننده در بر ندارد . مسئولین فنی و بهداشتی به عنوان بخش خصوصی دامپزشکی مشغول فعالیت می گردنند و طبق قانون نظارت بر فعالیت آنها بر عهده اداره کل دامپزشکی استان می باشد و حقوق آنها از سوی متصدی واحد تحت نظارت پرداخت می شود .

 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
   
میزان آشنایی با شغل مسئول فنی و بهداشتی
 

 

متفرقهغیر مرتبط  متخصص دامپزشکی دامپزشکی دامپزشکی دامپزشکی 
در صورت تمایل می توانید رزومه کاری / تحصیلی خود را ارسال نمایید