جهت ثبت نامه اولیه و دریافت یوزر و پسورد سامانه صدور پروانه می توانید فرم زیر را تکمیل نمایید . پس از تکمیل فرم زیر،  اطلاعات فرم برای کارشناسان مسئول سامانه ارسال و ثبت نام اولیه شما بر اساس اطلاعات مندرج در فرم انجام و ایمیل فعال سازی ارسال می گردد . فرایند انجام کار از طریق پیامک به شماره ی همراه  اعلام شده از سوی شما اطلاع رسانی می گردد .

 فرم درخواست ثبت نام سامانه صدور پروانه
 نام و نام خانوادگی :
 نام پدر :
 کد ملی :
 جنسیت :مرد
زن
 وضعیت تاهل :
 مدرک تحصیلی :
 تاریخ تولد : / /
 محل تولد :
 نوع پروانه :
 شماره همراه * :
 آدرس ایمیل معتبر :
 شهرستان مورد نظر :
 آدرس محل سکونت :