مدیر کل

 

معاونت سلامت

اداره تشخیص و درمان

اداره قرنطینه و امنیت زیستی

اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی

اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور آبزیان و زنبور عسل

اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع

اداره فناوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری و آموزش

واحد آموزش

دبیرخانه تحول اداری

دبیرخانه نظام پبشنهادات

واحد ارزیابی عملکرد

اداره امور مالی

اداره برنامه و بودجه

اداره امور عمومی رفاه و پشتیبانی

کارگزینی

دبیرخانه و میز خدمت

واحد کارپردزی

واحد بایگانی و امور رفاهی

کمیته بهره وری

 

نماینده ولی فقیه

واحد عقیدتی

واحد نظارت بر ذبح شرعی

 

اداره حراست

 

اداره روابط عمومی

 

شبکه دامپزشکی شهرستان

23 شبکه دامپزشکی شهرستان

مسئول امور شهرستان ها

 

واحد امور حقوقی