به منظور دریافت پیام های بهداشتی ؛ آموزشی و ترویجی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان که به منظور اطلاع رسانی آخرین وضعیت بیماری ها به تولیدکنندگان محترم  و آموزش و ترویج ارسال می گردد شماره موبایل خود را از طریق  تکمیل فرم زیر اعلام نمایید :

 فرم ثبت نام دریافت پیام sms
 نام و نام خانوادگی :
 کد ملی :
 شماره موبایل :
 دسته پیامک که مایل به دریافت آن می باشید :
 توضیحات و علاقه مندی ها :