شرح وظایف ماموریت ها چشم انداز سازمان دامپزشکی کشور و اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

 

جهت آشنایی با اهداف ماموریت ها و چشم انداز سازمان دامپزشکی کشور فایل زیر را دانلود نمایید .

 

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

شرح وظایف اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

- برقراری سیستم مراقبت و نظارت بر بیماریهای دام در استان.

- شناسائی و بررسی کانون بیماریهای بومی و تعیین جغرافیای پراکندگی این بیماریها در سطح استان.

- بررسی اپیدمیولوژیکی بیماریهای بومی دامی و کانونها و منابع آلوده و تشخیص و تفکیک عوامل بیماریزا در کانونها.

- بررسی بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام با همکاری سازمانهای بهداشتی ذیربط.

- انجام بررسی به منظور تعیین وضعیت بیماریهای غیر بومی در استان.

- ارزیابی اثرات حاصله از کاربرد واکسنها و داروها به منظور انتخاب بهترین و موثرترین طریقه پیشگیری، کنترل ، مبارزه و ریشه کنی بیماریها با همکاری (دفتر مبارزه با بیماریهای طیور، آبزیان و زنبور عسل) و (دفتر مبارزه با بیماریهای دامی).

- انجام عملیات لازم به منظور صدور پروانه توزیع و فروش داروهای دامی (مکملهای غذائی دام و طیور و کنسانتره های غذائی، مواد ضدعفونی و غیره) براساس مقررات مربوطه.

-  بررسی و مطالعه داروها و مواد بیولوژیک مورد مصرف در استان و اطمینان از بازدهی و کارائی مناسب آنها که مشکلی برای سلامتی دامها، محیط و انسانها که مصرف کننده پروتئین حیوانی می باشند ندارد با همکاری مرکز تشخیص و آزمایشگاه .

- نظارت بر نحوه نگهداری و توزیع صحیح داروها و مواد بیولوژیک در استان.

- انجام اقدامات لازم به منظور ایجاد و تجهیز درمانگاهها و آزمایشگاهها و پستهای دامپزشکی و درمانگاهها و آزمایشگاههای بخش غیر دولتی با توجه به احتیاجات مناطق مختلف استان.

- نظارت بر حسن اداره و نحوه فعالیت درمانگاهها و آزمایشگاههای بخش خصوصی و دولتی و ارزشیابی فعالیت آنها و تهیه گزارش و اقدام لازم نسبت به رفع مسائل و مشکلات.

- بررسی گزارشهای مربوط به معالجات و آمار عملیات درمانگاهی و آزمایشگاهی ارسالی از مراکز تشخیص و درمان دولتی و خصوصی و تجزیه و تحلیل و انعکاس آنها به مسئولین مربوطه.

- بررسی و مطالعه و اقدام در جهت بهبود روشهای تشخیص و درمان و ارائه روشهای جدید و نوین.

- انجام اقدامات لازم در جهت انتخاب و تاْمین بهترین لوازم فنی کلینیکی، جراحی و مامائی.

- اقدامات لازم در جهت جلوگیری از دخالت اشخاص غیر مجاز در امور تشخیص و درمان و تهیه و اجرای دستورالعملهای اعلام شده از سازمان دامپزشکی.

- انجام کلیه آزمایشهای میکروبیولوژی، بیوشیمیائی، سم شناسی، مواد غذائی، ایمنولوژی ، پاتولوژی و

آزمایش نمونه های فرآورده های بیولوژیکی (ایمنولوژی).

-  تهیه و تنظیم برنامه های پیشگیری و مبارزه بر علیه بیماریهای باکتریائی، ویروسی و انگلی و قارچی دامها و همچنین بیماریهای مشترک بین انسان و دام و صدور بخشنامه ها و دستورالعملهای لازم برای کنترل و ریشه کنی بیماریهای مزبور.

-  تهیه و تنظیم و پیش بینی برنامه های سالیانه شامل مایه کوبی دامها با توجه به بیماریهای دامی شایع در مناطق مختلف استان، آزمایشات مختلف برای مبارزه با بیماریهای مشترک و انجام اقدامات بر علیه بیماریهای انگلی و قارچی.

-   نظارت مستمر بر حسن اجرای برنامه های مبارزه و پیشگیری بر علیه بیماریهای واگیر دامی، بیماریهای مشترک بین انسان و دام و بیماریهای انگلی و قارچی.

-   جمع آوری اطلاعات، آمار و نتایج حاصل از عملیات مبارزه با بیماریهای باکتریائی و ویروسی دام، بیماریهای مشترک بین انسان و دام و بیماریهای انگلی و قارچی، تجزیه و تحلیل آنها و انتخاب بهترین و موثرترین روش برای کنترل و ریشه کنی این بیماریها.

-   تنظیم برنامه های لازم به منظور جلوگیری از سرایت بیماریهای واگیر غیربومی به داخل استان با همکاری اداره قرنطینه.

-   تهیه و تنظیم برنامه پیشگیری و کنترل بر ضد بیماریهای غیربومی دامی شایع در استانهای همجوار، در مناطق مرزی و در صورت لزوم سایر مناطق استان با همکاری اداره قرنطینه.

-   همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و دام.

-   دریافت گزارشات عملکرد برنامه های پیش بینی شده از شبکه های دامپزشکی و تجزیه و تحلیل آنها. 

-   انجام اقدامات لازم برای شناسائی عوامل بیماریزای احتمالی ناشناخته دامی و تدابیر لازم برای کنترل آن.

-    پیش بینی وسایل، تجهیزات، واکسن، و مواد بیولوژیک و داروهای ضد انگلی در سطح استان و ارائه به مسئولین ذیربط و پیگیری و نظارت بر توزیع آنها.

-  تهیه و تنظیم برنامه های پیش گیری و مبارزه با بیماریهای میکروبی، ویروسی و انگلی و قارچی آبزیان زنبور عسل و کرم ابریشم و تهیه دستورالعملهای لازم برای کنترل و ریشه کنی بیماریهای مزبور.

-  نظارت بر حسن اجرای برنامه های مبارزه و مایه کوبی علیه بیماریهای واگیر آبزیان و هم چنین بیماریهای زنبور عسل و کرم ابریشم، تجزیه تحلیل آنها و انتخاب بهترین و موثرترین طریقه برای کنترل ریشه کنی آنها.

-  همکاری و نظارت بر عملیات پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر آبزیان زنبور عسل و کرم ابریشم که توسط بخش خصوصی انجام می گیرد.

-  پیش بینی وسایل، تجهیزات، مواد بیولوژیک، واکسنها و مواد داروئی و اعلام آن به مسئولین ذیربط و پیگیری و نظارت بر توزیع آنها.

-  انجام اقدامات لازم در خصوص میزان تاثیر واکسن، دارو، مواد بیولوژیک و سموم با هماهنگی دفاتر ذیربط و تهیه گزارشهای لازم در این زمینه

- اعلام آئین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه ها در خصوص چگونگی کنترل بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام و کشتارگاهها، مراتع و آبشخورها.

- اعلام آئین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه های لازم در خصوص بازرسی و چگونگی کنترل و نظارت بهداشتی بر مراکز تهیه و عملآوری و بسته بندی فرآورده های خوراکی و غیر خوراکی دام و هم چنین مراکز توزیع و عرضه فراورده های دامی.

- تهیه و تنظیم برنامه های لازم جهت کنترل و بازرسی کشتار دام و طیور.

- نظارت بر اجرای برنامه های کنترل و نظارت بهداشتی اماکن دامی، صنایع وابسته دام، مراکز تهیه، عمل آوری و بسته بندی فرآورده های خوراکی و غیر خوراکی دامی همچنین مراکز توزیع و عرضه فرآورده های دامی.

- اعلام آئین نامه ها و مقررات مربوط به چگونگی کنترل کیفی و بهداشتی گوشت و سایر فرآورده های دامی در مراکز تولید، تهیه ، نگهداری، توزیع و عرضه.

- انجام اقدامات لازم بمنظور صدور پروانه و مجوزهای بهداشتی تاسیس، بهره برداری از مراکز و تاسیسات دامی و فرآورده های خوراکی و غیر خوراکی دامی. 

- همکاری با مرکز تشخیص و آزمایشگاه کنترل دارو و مواد بیولوژیک جهت تهیه دستورالعملهای لازم در مورد یکنواخت کردن نمونه برداری و انجام آزمایشات مختلف و تعبیر و تفسیر نتایج آنها.

- انجام بررسیهای لازم در خصوص بهبود و اصلاح وضعیت تاسیساتی و تجهیزاتی مراکز عرضه فرآورده های دامی، اماکن دامی و صننایع وابسته به آن، همچنین مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده های خوراکی و غیر خوراکی دامی از نظر بهداشتی.

§انجام بررسیهای لازم در زمینه بقایای آنتی بیوتیکی و مواد شیمیایی و هورمونها در شیر و گوشت و سایر فرآورده های دامی.

- همکاری با اداره قرنطینه و امور بین الملل در خصوص صدور گواهی بهداشت برای صادرات، فرآورده های خوراکی و غیر خوراکی دامی.

- تهیه و تنظیم برنامه کنترل امور مربوط به تبدیل لاشه ها و اندامهای ضبطی و نیز تبدیل ضایعات دامی (خون، محصولات فرعی ....) بمنظور استفاده جهت خوراک دام و کود .... با رعایت اصول بهداشتی.

- ارائه پیشنهادات لازم و دادن الگوهای بهداشتی برای ایجاد دامداریها، کشتارگاهها، مراکز تهیه و عمل آوری و بسته بندی فرآورده های خوراکی و غیر خوراکی دامی و کلیه صنایع وابسته به دام.

 

 


 

 

لینک کوتاه