دکتر سید رضا موسوی

مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان

دکتر سید رضا موسوی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 37812366

آدرس :

دکتر ناصر براتی

معاون سلامت

دکتر ناصر براتی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 37812397

آدرس :

دکتر علیرضا ادیبان

معاون توسعه مدیریت و منابع

دکتر علیرضا ادیبان

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 37810233

آدرس :

احمدرضا کیانی

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه

احمدرضا کیانی

تحصیلات :

شماره تماس : 37809142

آدرس :

کوروش دهقان

رئیس حراست

کوروش دهقان

تحصیلات :

شماره تماس : 37812384

آدرس :

سید رسول راست قدم

رئیس روابط عمومی

سید رسول راست قدم

تحصیلات : کارشناسی ارشد بهداشت کنترل کیفی مواد غذایی

شماره تماس : 37812391

آدرس :

دکتر محمد مسعود مامن پوش

سرپرست اداره برنامه و بودجه و مطالعات اقتصادی

دکتر محمد مسعود مامن پوش

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 37812385

آدرس :

اسماعیل هادیان

رئیس امور مالی

اسماعیل هادیان

تحصیلات :

شماره تماس : 37812383

آدرس :

دکتر اسماعیل باشی

سرپرست اداره قرنطینه و امنیت زیستی

دکتر اسماعیل باشی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 37812371

آدرس :

دکتر محسن نجف

مسئول آموزش

دکتر محسن نجف

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 37812371

آدرس :

مینا عظیمی

مسئول کارگزینی

مینا عظیمی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت نیروی انسانی

شماره تماس : 37800820

آدرس :

دکتر سید جواد طباطبایی

سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی

دکتر سید جواد طباطبایی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 37812378

آدرس :

دکتر وحیدرضا خامسی پور

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

دکتر وحیدرضا خامسی پور

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 37812395

آدرس :

دکتر منصور کیمیایی

رئیس اداره تشخیص و درمان

دکتر منصور کیمیایی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 37812396

آدرس :

حسن رشیدمیاب

سرپرست اداره فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری و آموزش

حسن رشیدمیاب

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 37816043

آدرس :

دکتر عباس بدیعی

رئیس اداره بهداشت ومدیریت بیماری های طیور، زنبور عسل ، کرم ابریشم و آبزیان

دکتر عباس بدیعی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 37812392

آدرس :

 امیر مسّاح

رئیس واحد حقوقی

امیر مسّاح

تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

شماره تماس : 37815176

آدرس :

رسول زکیان

سرپرست اداره امور اداری ، رفاه و پشتیبانی

رسول زکیان

تحصیلات : کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

شماره تماس : 37815175

آدرس :

لینک کوتاه