دکتر شهرام موحدی

مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان

دکتر شهرام موحدی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 37812366

آدرس :

دکتر علیرضا ادیبان

معاون سلامت

دکتر علیرضا ادیبان

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 37812397

آدرس :

دکتر محمد کشتکار

معاون توسعه مدیریت و منابع

دکتر محمد کشتکار

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 37810233

آدرس :

احمدرضا کیانی

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه

احمدرضا کیانی

تحصیلات :

شماره تماس : 37809142

آدرس :

کوروش دهقان

مسئول حراست

کوروش دهقان

تحصیلات :

شماره تماس : 37812384

آدرس :

رسول زکیان

رئیس روابط عمومی

رسول زکیان

تحصیلات :

شماره تماس : 37812391

آدرس :

ایرج رنجبر

رئیس اداره برنامه و بودجه و مطالعات اقتصادی

ایرج رنجبر

تحصیلات :

شماره تماس : 37812385

آدرس :

اسماعیل هادیان

رئیس امور مالی

اسماعیل هادیان

تحصیلات :

شماره تماس : 37812383

آدرس :

دکتر اسماعیل باشی

سرپرست اداره فن آوری اطلاعات و تحول اداری

دکتر اسماعیل باشی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 37812371

آدرس :

دکتر محسن نجف

مسئول واحد آموزش

دکتر محسن نجف

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 37812371

آدرس :

سید عباس  مرتضوی

مسئول کمیته تحول اداری و نظام پیشنهادات و مسئول حضور و غیاب

سید عباس مرتضوی

تحصیلات :

شماره تماس : 37812371

آدرس :

فیروزه قیاسی

مسئول کارگزینی

فیروزه قیاسی

تحصیلات :

شماره تماس : 37800820

آدرس :

دکتر وحید مقدس

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی

دکتر وحید مقدس

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 37812378

آدرس :

دکتر وحیدرضا خامسی پور

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

دکتر وحیدرضا خامسی پور

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 37812395

آدرس :

دکتر منصور کیمیایی

رئیس اداره تشخیص و درمان

دکتر منصور کیمیایی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 37812396

آدرس :

دکتر سید رضا موسوی

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی

دکتر سید رضا موسوی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 37816043

آدرس :

دکتر مصطفی  کردآبادی

رئیس اداره بهداشت ومدیریت بیماری های طیور، زنبور عسل ، کرم ابریشم و آبزیان

دکتر مصطفی کردآبادی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 37812392

آدرس :

دکتر خسرو  فاتحی

مسئول هماهنگی امور شهرستان ها و مشاور مدیرکل

دکتر خسرو فاتحی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس :

آدرس :

 امیر مسّاح

رئیس واحد حقوقی

امیر مسّاح

تحصیلات :

شماره تماس : 37815176

آدرس :

حمید  سبکتکین ریزی

رئیس اداره امور اداری ، رفاه و پشتیبانی

حمید سبکتکین ریزی

تحصیلات :

شماره تماس : 37815175

آدرس :

لینک کوتاه