فرایند ارائه پیشنهاد در اداره کل دامپزشکی استان اصفهان :

آیین نامه نظام پیشنهادات سازمان دامپزشکی کشور و  همچنین آیین نامه نظام پیشنهادات و فرم نظام پیشنهادات اداره کل دامپزشکی استان اصفهان را می توانید از لینک های زیر دریافت نمایید. همچنین می توانید با کلیک بر روی لینک زیر به صورت آنلاین پیشنهاد خود را برای کمیته نظام پیشنهادات ارسال نمایید .

  در ضمن همکاران محترم اداره کل دامپزشکی استان اصفهان  می توانند فرم نظام پیشنهادت را دانلود نموده  پس از تکمیل آن برای برای دبیر کمیته نظام پیشنهادات آقای دکتر کشتکار  از طریق اتوماسیون اداری ارسال نمایند.

تکمیل فرم نظام پیشنهادات آنلاین

 

 

لینک کوتاه