Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

چک لیست حقوق شهروندی


 

موارد زیر به منظور اجرای دقیق دستورالعمل حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع  در مجموعه اداره کل دامپزشکی استان اصفهان و شبکه های دامپزشکی شهرستان اجرایی گردیده است :

·         وجود صندوق پیشنهادات و انتقادات در اداره / شبکه  - باید فرم نظر سنجی حتما کنار آن وجود داشته باشد . کلید صندوق موجود باشد.موارد بررسی شده و در کمیته حقوق شهروندی شبکه برسی و گزارش ان با اداره کل ارسال گردد .

·          وجود دستگاه پوز جهت واریز تعرفه ها / امکان پرداخت الکترونیک خدمت مورد نیاز

·         وجود برگ مدارک مورد نیاز جهت ارائه به ارباب رجوع

·          وجود لیست خدمات قابل ارائه از طرف اداره به ارباب رجوع

·          وجود برگ شرح وظایف هر یک از همکاران در محل خدمت

·          وجود راهنمای اتاق ها و معرفی هر یک از همکاران

·          مشخص بودن مسئول انجام کار / در صورتی که فردی مرخصی است جایگزین معرفی می گردد / عدم حضور مسئول دلیلی برای عدم ارائه خدمت نبوده و در هرصورت خدمت مورد نیاز ارباب رجوع ارائه می گردد  . حتما در مواقع ماموریت ، جلسه و... با تفویض اختیار به معاون و یا هر فردی که توانایی ارائه خدمت را دارد خدمت مورد نظر ارباب رجوع ارائه می گردد . مگر در موارد خاص و قابل دفاع  .

·          توجه به زیر ساخت های مورد نیاز  جهت ارائه خدمت از جمله اینترنت و لوازم اداری و..... پیشبینی لازم جهت به حداقل رساندن موارد قطع شدن  و اختلال در  ارائه خدمت انجام می گردد .

·          نصب منشور اخلاقی  / منشور عفاف و حجاب  سازمان در محل قابل دید

·          حذف موارد برخورد با ارباب رجوع از جمله هشدار حبس در صورت توهین و موارد مشابه

·          نصب شماره تلفن 1512 در محل های قابل دید ارباب رجوع

·          ارائه اصل قوانین و مقرارات و بخشنامه های مرتبط با کار ارباب رجوع در صورت درخواست .

·          تشکیل کمیته حقوق شهروندی ، تنظیم صورتجلسات  و ارسال آن به فرمانداری شهرستان / دبیرخانه کمیته شهروندی در اداره کل

·         تجهیزات مورد نیاز برای تکریم  ارباب رجوع از جمله صندلی  کافی و مناسب برای انتظار / آب نوشیدنی  / تابلو اعلانات  / دستشویی تمیز / آراستگی محیط کار   / محیط آرام و عدم ایجاد تنش

·          رعایت نظافت فردی و آراسته بودن ظاهر افراد

·          رعایت فایو اس و آراستگی سازمانی

·          احترام و  کمک ویژه  در انجام فرایند های اداری به سالمندان ، زنان باردار  و افراد ناتوان جسمی /حرکتی

·         مناسب سازی فضا به گونه ای که برای معلولین و سالمندان قابل استفاده باشد

لینک کوتاه