اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی یکی از ادارات ستادی و فنی اداره کل دامپزشکی میباشد که امور ، دستورالعملها و شرح وظایف سازمان دامپزشکی کشور را پیگیری میکند . در قسمت اداره نظارت بر بهداشت عمومی :

الف)واحد نظارت بر بهداشت فرآورده های خام دامیکه نظارت بهداشتی بر کشتارگاه های طیور و دام؛مراکز تولید،فراوری و بسته بندی فرآورده های خام دامی؛مراکزعرضه انواع فرآورده های خام دامی ازجمله مرغ،ماهی،میگو،تخممرغ،عسل،انواع گوشت قرمز و همچنین کارخانجات خوراک دام،طیور و آبزیان؛کارخانجات تبدیل ضایعات؛مراکز جمع آوری شیر و سردخانه های نگهداری فرآورده های خام دامی را بعهده دارد.

اخذ نمونه از واحدهای تحت پوشش بمنظور بررسی و نظارت بر کیفیت و شرایط بهداشتی محصولات واحدهای تحت پوشش،اخذ نمونه های ارسالی از سایر ارگانها و دستگاه های قضایی،همچنین دریافت درخواست انجام آزمایش از ارباب رجوع و مکاتبه با آزمایشگاه جهت نمونه های واصله و ثبت در دفتر و ارسال به آزمایشگاه وسپس پیگیری اخذ پاسخ آزمایشگاه بصورت روزانه و ارائه به کارشناس مربوطه جهت تفسیر و پیگیری ارسال پاسخ مقتضی.

ب)واحد صدور پروانهکه وظیفه کارشناسی زمین،تأسیسات و تجهیزات لازم،کلیه مراکز دامداریها،مرغداریها،کشتارگاههای دام و طیور،مراکز بسته بندی و خودروهای حمل گوشت سفید و قرمز و شیرخام را عهده دار بوده و پس از بررسی و تکمیل مدارک مربوطه پروانه بهداشتی بهره برداری یا تأسیس صادر و ارائه می گردد.

این اداره دارای 5 نفر نیرو بوده که شامل دو دکتر دامپزشک، یک کارشناس دامپزشکی ،یک کارشناس امور اداری و یک کارشناس صدور پروانه می باشد .