توسط شبکه دامپزشکی شهرستان خمینی شهر انجام گرفت:
ضبط و معدوم سازی مقدار 350 کیلوگرم آلایش دامی غیر خوراکی از یک واحد آلایش دامی در خمینی شهر
ضبط و معدوم سازی مقدار 350 کیلوگرم آلایش دامی غیر خوراکی از یک واحد آلایش دامی در خمینی شهر
 ١٣٩٧/٠٧/١٢ - نظرات : ٠متن کامل >>